Anglie - Oxford

Oxford

Oxford, jedno z nejznámějších měst v Anglii leží při soutoku Temže a Cherwellu. V Oxfordu žije 149 800 obyvatel (stav z roku 2005). Od počátku 20. století Oxford zaznamenal výrazný rozvoj. Hnacím motorem Oxfordu byl tiskařský a nakladatelský průmysl. Založením Morris Motor Company došlo k významné změně struktury ekonomiky města. Oxford tak má dvě tváře - univerzitní a automobilovou. Oxford si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

800 let postupného budování nejstarší univerzity anglicky mluvící části světa změnilo vzhled Oxfordu od základu. Říká se, že Oxford založil už v 9. století král Alfréd, a ačkoliv toto tvrzení není nijak dokázané, je jisté, že Oxford vznikl jako saské město na pruhu suché země mezi řekami Temže a Cherwell. Po Sasech na počátku tisíciletí přicházejí Dánové, ale po nich tu mnoho nezůstalo, protože Oxford vlastně jen vypálili. Strategicky prozíravější byl první normanský správce Robert d´Oilly, který dal Oxford opevnit, postavit kostel sv. Michala a mohutný hrad. Za Normanů byl Oxford vybrán za královské sídlo. Je možné, že přítomnost Jindřicha I., „krále učence“, pomohla na počátku 12. století do Oxfordu přilákat studenty, jejichž počet se pak ještě zvýšil po vyhnání anglických studentů ze Sorbonny roku 1167. V roce 1185 byl už Oxford považován za středisko církevního školství. Na začátku roku 1249 se hovoří již o 7 kolejích. Každá nově vzniklá kolej v Oxfordu dostala svá práva a privilegia a tvořila relativně samostatný komplex obytných místností, kaple, knihovny, kuchyně, společné jídelny. Od roku 1344 na zdejší univerzitě studoval John Wicklif, po ukončení studia na ní vykonával různé funkce - v roce 1376 na ní obhajoval svých 18 tezí nápravy církve. S jeho učením se seznámil Jeroným Pražský, spolupracovník Jana Husa, který zde v letech 1399 - 1401 studoval. Během středověku vznikají nové koleje a Oxford dostává svou nezaměnitelnou podobu. V letech 1642 - 1646 prožíval Oxford rušnou dobu, stal se sídlem královského dvora. Pak však došlo k úpadku Oxfordu, neboť mnoho učitelů vzhledem k přísným předpisům začalo odcházet na jiné vysoké školy. Stav se vyhrotil natolik, že v 19. století bylo povoleno učení na univerzitě i světským osobám; navíc zde mohly studovat i ženy. Tato opatření vedla k novému rozkvětu univerzity v Oxfordu.

Každá ze 36 kolejí se může pochlubit mnoha osobnostmi, které dala nejen Anglii, ale doslova celému světu: Christopher Wren, Oscar Wilde, Jonathan Swift, Robert Graves, Graham Greene, Albert Schweitzer, Indira Gandhíová, Margareth Thacherová, R. Weizsaeker, Michael York. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.

Procházka Oxfordem...