Anglie - Salisbury

Anglie - Salisbury

V Salisbury (37 000 obyvatel) postavili Sasové město, v němž Vilém Dobyvatel dal vystavět hrad. V roce 1075 se stalo Salisbury sídlem biskupa. Později vznikly spory mezi vojskem a církví, což vedlo v roce 1220 k založení nového města, nazvaného New Sarum. Stará katedrála byla opuštěna a na novém místě postavena větší. Město Salisbury bylo založeno v roce 1220, kdy obyvatelé opustili starou osadu a biskupství Old Sarum na návrší, která trpěla suchem a silnými větry a našli vhodnější místo mezi zaplavovanými loukami na soutoku řek Avony, Nadder a Bourne. Salisbury si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Salisbury

Katedrála v Salisbury byla postavena v letech 1220 - 1280 v anglické rané gotice. V letech 1330 - 1380 vyrostla věž, 123 metrů vysoká (je to nejvyšší kostelní věž v Británii). Její jedinečnost spočívá v takřka dokonale jednotném architektonickém provedení. Její sloh je jednotný, s výjimkou věží. To, že se dochovala až dodnes, je tak trochu zázrak, neboť její základy v bažinaté půdě jsou hluboké pouze asi 2 metry a věž se naklání o téměř 77 centimetrů. V severní lodi se nachází nejstarší dosud fungující orloj v Evropě, je z roku 1386. Křížová chodba z let 1270 - 1380 byla postavena podle vzoru Westminsterského opatství. Ve zdejší knihovně je uložena kopie Magny Charty (součást anglické ústavy) a je to jedna ze čtyř kopií.

Na rušné High Street v Salisbury stojí kostel Church of St. Thomas ze 13. století. V centru Salisbury se dochovalo mnoho hrázděných domů a hostinců a v Silver Street, poblíž Market Square stojí na kůlech poslední ze čtyř tržištních křížů Poultry Cross. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.