Anglie - Stratford

Anglie - Stratford

Stratford upon Avon (22 000 obyvatel) leží ve střední Anglii na řece Avon. Staré město Stratford na břehu řeky Avony bylo založeno králem Richardem I. Lví srdce v roce 1196 a v 16. století je proslavil rodák William Shakespeare (1564 - 1616), největší anglický dramatik, básník a tvůrce divadla alžbětinského období. Po působení v Londýně trávil Shakespeare zbytek života ve Stratfordu, kde také v roce 1616 zemřel. Na svou velikost má Stratford velkou koncentraci historických budov ve srovnání s jinými anglickými městy. Je to kostel Nejsvětější Trojice, kde je pohřben W. Shakespeare a jeho rodina, Harvardův dům, Guild Chapel a stará střední škola. Stratford si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Stratford

Největší světový dramatik se narodil a byl vychováván ve Stratfordu. Do rodného domu ve Stratfordu se vchází Shakespearovým centrem, otevřeným v roce 1964 u příležitosti 400. výročí jeho narození. Vystavuje modely scén k jeho hrám, kostýmy, plakáty a podobně. Středisko a památníky spravuje Nadace Shakespearova rodiště. Vznikla jako nezávislá společnost, jejímž cílem je pečovat o Shakespearovo dědictví. Rodný dům ve Stratfordu má po rekonstrukcích podobu anglických měšťanských domů s hrázděným zdivem a doškovou střechou. Jde vlastně o dva spojené domy, přičemž západní je považován za jeho rodiště, a proto jeho vnitřní zařízení odpovídá vybavení rodinného domu ze 16. století. V 1. patře se ukazuje rodná světnice Williama, kde do okenních skel vyryli svá jména mnozí slavní návštěvníci (Walter Scott, Isaac Watts). Jsou zde uložena díla W. Shakespeara, včetně prvních vydání jeho her z roku 1623.

Stratford

Na ulici High Street ve Stratfordu je také Harvard House; pochází z roku 1696 a patří k nejpěknějším ve Stratfordu. Patřil Kateřině Rogersové, matce Johna Harvarda, zakladatele známé univerzity ve Spojených státech amerických. Na New Place stál dům, v němž Shakespeare žil od roku 1597 do své smrti v roce 1616. Když ho po svém návratu z Londýna kupoval, patřil k nejhonosnějším rezidencím ve Stratfordu. Dům byl zbourán v polovině 18. století.

Stratford

Kostel Nejsvětější Trojice ve Stratfordu - Holy Trinity Church - je z 13. až 14. století. Zde byl W. Shakespeare pokřtěn, v osmnácti letech se oženil s o dva roky mladší Anne Hathawayovou a nakonec zde našel i místo svého posledního odpočinku. Největší pozornost poutá hrobka Williama Shakespeara, jeho manželky a dalších členů rodiny.


Stratford

Park kolem řeky Avon přechází v Divadelní zahradu (Theatre Garden), v níž je shakespearovské divadlo Royal Shakespeare Theatre. Bylo postaveno roku 1879, roku 1926 vyhořelo a v roce 1932 bylo znovu otevřeno. Jeho součástí je knihovna s 10 000 svazky Shakespearových děl. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.