Anglie - Stonehenge

Anglie - Stonehenge

Stonehenge je nejproslulejší prehistorický monument ve Velké Británii, je asi 4 000 let starý, z období 2800 - 1500 př. n. l. Bohužel mnoho generací rozložilo a přemístilo kameny Stonehenge a použili je ke stavbě domů a silnic. Od roku 1918 je Stonehenge pod ochranou státu. Zvětšující se počet návštěvníků chodících mezi kameny Stonehenge zapříčinil jejich postupné ničení, proto je od roku 1978 zakázáno chodit mezi kameny. Od roku 1984 je Stonehenge pod ochranou UNESCO. Stonehenge si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Stonehenge

Místní obyvatelé věří, že kameny Stonehenge mají jakousi zvláštní moc, která prý pomůže vyléčit zlé nemoci. Až do roku 1985 se v Stonehenge konala lidová shromáždění a obřady při letním slunovratu, jejichž aktérem byl jakýsi spolek moderních Keltů, který zde za brzkého rána chodil kolem kruhu, hrál, zpíval a uctíval některé kameny.

Stonehenge

Kolem roku 3000 př. n. l. tvořil svatyni ve Stonehenge kruhový val obklopený příkopem. Na vnitřní straně valu se našlo 56 jam, uprostřed byla pravděpodobně dřevěná budova. Kolem roku 2500 př. n. l. vyrostl uvnitř svatyně ve Stonehenge neúplný prstenec z kamenů o hmotnosti až 4 tuny. Tyto tzv. modrokameny z velšských hor byly transportovány do Stonehenge na vzdálenost 380 kilometrů především po vodě přes mořskou zátoku a pak po široké silnici, která byla vybudována od řeky Avon ke vstupu do Stonehenge. Kolem roku 2300 př. n. l. vztyčili stavitelé Stonehenge kruh z 25 tunových bloků pocházejících z blízkých lomů. Kolem roku 1650 př. n. l. byl postaven kruh z vysokých trilitů (megalitická stavba ve tvaru brány, mající dvě podpěry a příčné břevno). Uprostřed stálo 5 samostatných trilitů, které byly postaveny do podkovy, s otvorem směrem k Heel Stone. Kolem roku 1600 př. n. l. byly kolem kamenného kruhu ve Stonehenge za nejasným účelem vykopány dvě řady jam. Kolem roku 1500 př. n. l. došlo k úpravám modrých kamenů. Celá stavba měla dvojí využití. Jednak sloužila pro velké pohřebiště, jednak byla využívána jako kamenný kalendář (v den letního slunovratu 21. června totiž slunce prochází od oltářního kamene k Heel Stone a označuje tak osu poutní cesty vedoucí k řece Avoně, při zimním slunovratu pak paprsek prochází středem oltářního kamene). Vznik této obří svatyně ve Stonehenge je dodnes obestřen rouškou tajemství. Původně se soudilo, že ji vybudovali druidové (putovní keltští knězi), ale bylo prokázáno, že ti sem došli až 900 - 1000 let po jejím vzniku, jejich kult vzkvétal v Británii od roku 250 př. n. l. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.