Anglie

Londýn

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Anglie zabírá jižní dvě třetiny ostrova Velká Británie. Anglie s Walesem zaujímá 130 395 kilometrů čtverečních a žije zde 50 miliónů obyvatel. Na severu hraničí Anglie se Skotskem, na západě s Walesem, jinak Anglii obklopuje moře. Anglie je blíž kontinentální Evropě než kterákoliv jiná část Velké Británie. Od Francie Anglii odděluje jen 38 kilometrů široká mořská úžina. Anglie je pojmenována podle kmene Anglů, jednoho z řady germánských kmenů, původem pravděpodobně ze severního Německa, který se v Anglii usadil v 5. a 6. století. Od roku 1603 bylo Anglické království v personální unii se Skotským královstvím. Od roku 1707 byla Anglie součástí Spojeného království Velké Británie. Severní Irsko se stalo součástí součastného státu až v roce 1800. Metropolí Anglie a jejím největším městem je Londýn, jenž je současně metropolí Spojeného království. Anglií se často nesprávně označuje celé Spojené království. Anglii si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Více informací o Anglii...

Dějiny Anglie jsou dějinami jedné ze zemí Spojeného království. Nejstarší obyvatelé Anglie a celé Velké Británie jsou neznámí. Z této doby se nicméně zachovaly památky, jako je Stonehenge, odkazující na tzv. megalitickou kulturu.

Přibližně kolem roku 600 př. n. l. překročily některé keltské kmeny Lamanšský průliv a osídlily Anglii i zbytek Velké Británie. V nadcházející druhé vlně osídlení přišel do dnešní Anglie keltský kmen Britů, ten postupně obsadil většinu území dnešní Anglie a Walesu. V prvním kontaktu s Anglií byl Julius Caesar, když v roce 55 př. n. l. prozkoumával jižní anglické pobřeží. V roce 43 n. l. se tady vylodily římské legie, porazily keltské kmeny a dobyly většinu Anglie. Římané ostrov pojmenovali Britannia. Vybudovali nová města, vojenské osady, tábory a silnice. V severní Anglii byl od pobřeží k pobřeží zbudován Hadriánův val, který měl římskou provincii chránit od kmenů žijících dále na sever. Čilý obchodní ruch znamenal pro Británii období prvního kulturního rozkvětu. V polovině 5. století Římané Anglii opustili.

Londýn (London) je hlavní město Anglie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Londýn leží na jihovýchodě země při ústí řeky Temže. Londýn je společně s New Yorkem a Tokiem jedním z nejdůležitějších měst na světě. Rozloha města je 1 577 kilometrů čtverečních, žije tady 7 512 400 (odhad z roku 2006), hustota obyvatel je 4 761 obyvatel na kilometr čtvereční.

Londýn je starý skoro dvě tisíciletí a jeho dějiny jsou spjaté s dějinami Anglie, Velké Británie a britského impéria. Londýn je město, kde se díky bývalému britskému kolonialismu střetávají takřka všechny světové kultury. Území dnešního Londýna bylo osídleno Kelty již kolem roku 800 př. n. l., asi roku 55 př. n. l. se zde usadily legie Gaia Julia Ceasara a založily zde vojenský tábor zvaný Londinium, který se brzy rozvinul v přístav s kvetoucím obchodním střediskem. Když Římané v 5. století z ostrova odcházeli, stal se Londýn sídlem původních obyvatel, trpěl však nájezdy bojovných Vikingů. Bezpečnost oblasti zajistil až anglosaský král Alfred Veliký roku 878. V 11. století byly postaveny první románské katedrály, např. Westminster Abbey. Vilém Dobyvatel, normanský vévoda, který v roce 1066 zvítězil v bitvě u Hastingsu, se zde jako první nechal korunovat. Udělil městu řadu privilegií a zahájil stavbu Toweru jako pevnosti. Jeho syn zřídil Westminster Hall a k ní náležející palác. Londýn se stal hlavním městem Anglie. V roce 1176 se na místě dosavadního dřevěného mostu staví první kamenný most přes Temži. Ve 13. století vznikají na okraji City kláštery. Westminsterské opatství se přestavuje v gotickém stylu. V roce 1485 se dostává na trůn dynastie Tudorovců, v Londýně končí středověk a dochází k velikému hospodářskému rozmachu. Zakládají se první obchodní společnosti a v roce 1565 Londýnská bursa. V roce 1534 zakládá Jindřich VIII. anglikánskou církev. Tím se monarchové stávají i hlavou církve v zemi. V té době se staví Hampton Court a James´s Palace. Pokračuje velká výstavba soukromých a veřejných budov, takže v 16. století se město se svými takřka 500 tisíci obyvateli stalo největším městem v Anglii. Za doby vlády královny Alžběty I. v letech 1588 - 1603 dochází k nebývalému rozvoji Londýna. Za Cromwellovy diktatury 1649 - 1660 dochází k všeobecnému úpadku města. Londýn začíná vzkvétat až návratem Karla II. na trůn v roce 1660. V 17. století dochází v Londýně k sérii pohrom. V roce 1665 to byl velký mor, na který zemřelo asi 85 tisíc obyvatel, následoval pak velký požár Londýna, který v roce 1666 zničil převážnou část města a poté přišla obrovská obnova města. Sedm let po požáru začíná stavba dvaceti nových kostelů a budov. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.

Zájezdy do Anglie

Poznávací zájezdy do Anglie

Anglie, Wales, Skotsko

Anglie - Stonehenge

9-denní poznávací zájezd - Velká Británie,; termíny: květen, červenec, srpen; cena: od 12 990 Kč

Tento zájezd nejen do Anglie nabízí zajímavý průřez Velkou Británií a také jejím hlavním městem - Londýnem. Program zájezdu neopomíjí ani historické památky staré Anglie, hrady ve Walesu, přírodně lákavé oblasti, skotské hory, jezero Loch Ness.

Paláce, zámky, hrady a zahrady Anglie + Londýn

Anglie

6-denní poznávací zájezd; termíny: srpen; cena: 9 990 Kč

Velká Británie je složena ze 4 zemí - Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Každá z nich nabízí něco jiného, pokud jde o tradice, historii, krajinu a lidi. Romantické hory a poklidná jezera, zvlněné zelené kopce, zalesněná údolí a divoká pobřeží.

Velký okruh Skotskem a ostrov Skye

Anglie

12-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 16 790 Kč

Skotsko je pro mnoho lidí pořád ještě zemí, o níž kolují vtipy - jejich hlavními tématy jsou údajná lakota tamních obyvatel a muži v sukních. Dalšími oblíbenými náměty o Skotsku jsou dudy a whisky.

Jihozápadní Anglie, Cornwall a jižní Wales

Anglie

8-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 12 990 Kč

Tato prazvláštní oblast má i svoji mýtickou historii v podání legend o králi Artušovi. Je to magický kout Velké Británie, který charakterizuje rozmanité pobřeží (skalnaté pobřeží na jedné straně i Anglická malebná riviéra na druhé), divoký terén ve vnitrozemí s rozsáhlými vřesovišti i malebná městečka a přístavy.

Cornwall - po stopách krále Artuše a NP Dartmoor

Anglie

9-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 15 990 Kč

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech Anglie.

Londýn a okolí

Anglie

6-denní poznávací zájezd; termíny: květen; cena: od 8 990 Kč

Pojeďte s námi poznávat a obdivovat Londýn - hlavní město nejstarší evropské demokracie, které má svým návštěvníkům co nabídnout. Od jedinečných tradic, které se prezentují ve formě ceremonií po nesčetné historické památky a živou současnost. To vše nabízí Londýn v Anglii.