Anglie - Warwick

Anglie - Warwick

Impozantní stavba hradu Warwick patří k nejkrásnějším středověkým sídlům v Anglii a dodnes si, navzdory ničivému požáru koncem 19. století, zachovala svůj původní vzhled i atmosféru starých rytířských dob. Hrad v těchto místech zbudovali již Normané za časů Viléma Dobyvatele kolem roku 1068. Warwick si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie. Jeho nejstarší části, včetně vnějšího opevnění s věží, se nacházejí na pahorku zvaném Mound, zde byla nejspíš dřevěná obytná a obranná věž. Pahorek s věží obepínal vysoký val s palisádou a příkopy. Dnešní návštěvník hradu Warwick nejprve projde mohutnou vstupní branou na oválné nádvoří a pak může zamířit vlevo do zbrojnice a žaláře, kde jsou vystaveny zbraně, mučící nástroje a podobné exponáty. Charakteristické dominanty hradu Warwick tvoří impozantní věže - Guy‘s Tower z roku 1393 a Caesar‘s Tower. Z vyhlídky se otevírá nádherný pohled nejen na celý hradní areál Warwicku, ale i na blízké městečko s typickými hrázděnými domky a okolní malebnou krajinu. Grevillové dostali Warwick společně s hraběcím titulem od anglického krále Jakuba I. a v letech 1600 - 1800 přeměnili interiéry strohého hradu na pohodlné komnaty venkovského šlechtického sídla. V této době založili i honosné zahrady, kterými se Warwick pyšní dodnes. Po ničivém požáru na Warwicku v roce 1871 proběhla nákladná obnova stavby. Od roku 1978 je majitelem Warwicku známé Muzeum voskových figurín Madame Tussauďs, které v prostorách hradu Warwick instalovalo působivou kolekci svých exponátů. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.