Anglie - Cambridge

Cambridge

Cambridge (124 tisíc obyvatel, stav z roku 2005) je starobylé anglické univerzitní město, nachází se asi 80 kilometrů na severovýchod od Londýna a je obklopeno mnoha malými městy a vesnicemi. Cambridge leží na řece Cam - název města znamená „most na řece Cam“. Dějiny Cambridge začaly již v římské době, později zde byla anglosaská tržní osada. Ve 12. století vznikaly klášterní školy, které se staly základem pro pozdější univerzitu. O ní hovoří zápis z roku 1209. Studenti v Cambridge nejprve bydleli v soukromí, od roku 1257 se začali usazovat ve společných ubytovnách, z nichž každá měla svého představeného. Roku 1280 bylo v Cambridgi 34 takových ubytoven, v některých bydlelo až 40 studentů. Tyto ubytovny v Cambridgi postupně zanikaly, když zámožné osoby (duchovní i světské) zřizovaly na principu nadací pravidelné studentské „obce“ (colleges, koleje). Nejstarší kolejí v Cambridgi je Peterhouse (kolej sv. Petra), založená v roce 1284 Hughem de Balsham, biskupem z Ely. Ale teprve v roce 1318 byla výnosem papeže Jana XXII. prohlášena univerzitou. V roce 1448 založila Margareta z Anjou kolej, v roce 1441 král Jindřich VI. kolej King's College. Na univerzitě v Cambridgi tehdy vyučovali přední vědci z kontinentální Evropy; v roce 1510 zde např. zahájil přednášky Erasmus Rotterdamský, který jako první začal na této univerzitě vyučovat starořečtinu. Univerzita v Cambridgi sehrála významnou roli i v politických dějinách země, neboť za reformace se stala baštou nového směru. Dnes má univerzita v Cambridgi 23 kolejí. Správa univerzity řídí zejména výuku, do vnitřních věcí kolejí však nezasahuje. Každá kolej v Cambridgi má vlastní stanovy, funkcionáře, jídelnu, kapli apod. Současně s univerzitou se rozvíjelo i město, které brzy proslulo jako obchodní středisko. Největší rozkvět Cambridge byl ohraničen lety 1558 až 1603, kdy se zde dokonce konaly mezinárodní trhy. Město Cambridge si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Cambridge

Hlavní třídou Cambridge je King´s Parade, na kterou na jedné straně navazuje Trumpington Street, na druhé pak St. John's Street. Při nich je soustředěno nejvíce velkých a zajímavých staveb. Koleje jsou však i podél druhé hlavní tepny města - Bridge Street, dále na Sydney Street a St. Andrew´s Street.Cambridge

Nejstarší kolejí v Cambridge je Peterhouse, založená v roce 1284. Jedním z nejslavnějších studentů byl básník Thomas Gray. Vedle této koleje stojí Fitzwilliamova galerie s jednou z nejpřednějších anglických obrazových sbírek. Na protější straně ulice se rozkládá Pembroke College, založená v roce 1347 hraběnkou Pembrokovou. Její největší pozoruhodností je kaple z let 1663 - 1665, jež je prvním dílem stavitele Christophera Wrena.

Cambridge

Při řece Cam je Queen's College. Byla založena v roce 1448 Margaretou z Anjou a její nejzajímavější částí je Principle Court - dvůr obklopený červenými cihlovými budovami. Na původně klášterním nádvoří z roku 1460 je Prezidentská lodžie z let 1460 - 1490, na dalším je věž, v níž bydlel Erasmus Rotterdamský.

Cambridge

Významnou kolejí při Trumpington Street je Corpus Christi College, založená roku 1352, také Catherine's College, založená v roce 1473.


Cambridge

Centrem historického města Cambridge je Market Hill nebo také Square, na němž je kostel Panny Marie, postavený v letech 1478 - 1514 v perpendikulárním stylu.


Cambridge

Na King's Parade je nejkrásnější kolej ve městě, King's College. Král Jindřich VI. ve svých 18ti letech založil v roce 1440 kolej. Dnes kolej přijímá vysokoškoláky ke studiu v mnoha předmětech a je také centrem výzkumu. Její kaple King's College Chapel, z bílého yorkshirského mramoru, postavená v letech 1446 - 1515, je považována za nejkrásnější pozdně gotickou stavbu v Anglii. Král sám dal návrh na kapli a položil základní kámen na sv. Jakuba 25. 7. 1446.

Cambridge

Největší kolejí v Cambridgi je Trinity College. Byla založena v roce 1546 králem Jindřichem VIII. Velké nádvoří pochází z let 1593 - 1615 a je dílem Thomase Nevilla. Kaple je z let 1555 - 1564, knihovnu postavil v letech 1676 - 1690 Christopher Wren. Absolventy koleje byla řada významných státníků i umělců (Isaac Newton, Džavaharlár Nehrú, Arthur Neville Chamberlain).

Cambridge

Mezi Bridge Street a St. John's Street je St. John's College. Ta byla založena v roce 1511 Margaretou z Beaufortu, matkou krále Jindřicha VII. Červený cihlový dvůr pochází z let 1511 - 1520, druhý dvůr byl postaven v letech 1558 - 1602, třetí pak 1669 - 1671. Most, který spojuje a kolej se zahradami na druhém břehu řeky Cam, je z roku 1831.


Cambridge

Při Andrew Street je Christ's College, založená v roce 1505. Je to první kolej, kde mohly studovat ženy, které se však nemohly stát členkami kolejního bratrstva. Zakladatelkou byla Margareta z Beaufortu. Z význačných studentů připomeňme Charlese Darwina a J. Miltona.

Cambridge

Jednotlivé koleje v Cambridgi jsou samostatné a samosprávné instituce. Nenaleznete tu tedy žádný campus, žádný uzavřený univerzitní areál, ale jednotlivé přednáškové sály, knihovny, laboratoře a administrativní místnosti, rozeseté po celé Cambridgi. K nim patří studenti a donové, tak se nazývají vysokoškolští učitelé, vědci, učenci a všichni ti, kteří o studenty a o vědu pečují. V Cambridgi nyní studuje asi 10 tisíc studentů dosud bez akademické hodnosti a přes 3 500 studentů, kteří již úspěšně složili bakalářské zkoušky. Donů je v Cambridgi asi 1 700. Představují obvykle špičku ve svém oboru - koneckonců od počátku 20. století více než 60 z nich získalo Nobelovu cenu! Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.