Anglie - Londýn

Londýn

Londýn (London) je hlavní město Anglie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Londýn leží na jihovýchodě země při ústí řeky Temže. Londýn je společně s New Yorkem a Tokiem jedním z nejdůležitějších měst na světě. Rozloha města je 1 577 kilometrů čtverečních, žije tady 7 512 400 (odhad z roku 2006), hustota obyvatel je 4 761 obyvatel na kilometr čtvereční. Londýn si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Londýn je starý skoro dvě tisíciletí a jeho dějiny jsou spjaté s dějinami Anglie, Velké Británie a britského impéria. Londýn je město, kde se díky bývalému britskému kolonialismu střetávají takřka všechny světové kultury. Území dnešního Londýna bylo osídleno Kelty již kolem roku 800 př. n. l., asi roku 55 př. n. l. se zde usadily legie Gaia Julia Ceasara a založily zde vojenský tábor zvaný Londinium, který se brzy rozvinul v přístav s kvetoucím obchodním střediskem. Když Římané v 5. století z ostrova odcházeli, stal se Londýn sídlem původních obyvatel, trpěl však nájezdy bojovných Vikingů. Bezpečnost oblasti zajistil až anglosaský král Alfred Veliký roku 878. V 11. století byly postaveny první románské katedrály, např. Westminster Abbey. Vilém Dobyvatel, normanský vévoda, který v roce 1066 zvítězil v bitvě u Hastingsu, se zde jako první nechal korunovat. Udělil městu řadu privilegií a zahájil stavbu Toweru jako pevnosti. Jeho syn zřídil Westminster Hall a k ní náležející palác. Londýn se stal hlavním městem Anglie. V roce 1176 se na místě dosavadního dřevěného mostu staví první kamenný most přes Temži. Ve 13. století vznikají na okraji City kláštery. Westminsterské opatství se přestavuje v gotickém stylu. V roce 1485 se dostává na trůn dynastie Tudorovců, v Londýně končí středověk a dochází k velikému hospodářskému rozmachu. Zakládají se první obchodní společnosti a v roce 1565 Londýnská bursa. V roce 1534 zakládá Jindřich VIII. anglikánskou církev. Tím se monarchové stávají i hlavou církve v zemi. V té době se staví Hampton Court a James´s Palace. Pokračuje velká výstavba soukromých a veřejných budov, takže v 16. století se město se svými takřka 500 tisíci obyvateli stalo největším městem v Anglii. Za doby vlády královny Alžběty I. v letech 1588 - 1603 dochází k nebývalému rozvoji Londýna. Za Cromwellovy diktatury 1649 - 1660 dochází k všeobecnému úpadku města. Londýn začíná vzkvétat až návratem Karla II. na trůn v roce 1660. V 17. století dochází v Londýně k sérii pohrom. V roce 1665 to byl velký mor, na který zemřelo asi 85 tisíc obyvatel, následoval pak velký požár Londýna, který v roce 1666 zničil převážnou část města a poté přišla obrovská obnova města. Sedm let po požáru začíná stavba dvaceti nových kostelů a budov. S Vilémem Oranžským se dostává na trůn německá dynastie z Hannoveru, která vládne pod jménem Windsor dodnes. Za krále Jiřího Hannoverského se stává Londýn vedoucím městem západního světa, jeho doba je nazývána tzv. dobou gregoriánskou. Za vlády královny Viktorie v letech 1837 - 1901, v tzv. viktoriánské době, se stává Británie světovou velmocí, začíná největší stavební činnost, která vtiskla Londýnu současnou podobu. Londýn se stal největším přístavem v zemi, rozvíjí se průmysl, vyrostly nejkrásnější veřejné budovy a obytné čtvrti pro střední třídu. Zkázu v nových dějinách přinesla až 2. světová válka, kdy nálety nacistických letadel značně zpustošily město. V té době zahynulo v Londýně 30 tisíc lidí a po bombardování zůstala v troskách větší část City. Dnešní Londýn má co nabídnout. Jedinečné tradice monarchie se prezentují nejen nádhernými ceremoniemi, na kterých si Britové zakládají, ale také mnoha historickými i moderními budovami. Londýn je městem módy a hudby, velké parky v centru města nabízejí útočiště před dnešním chaosem velkoměsta. Díky přistěhovalcům z bývalých britských kolonií je Londýn velmi kosmopolitním městem. Ročně ho navštíví 10 milionů návštěvníků.

Londýn

Řeka Temže byla kdysi daleko širší a mělčí než je dnes. Byla sevřena do břehů a mnoho přítoků do Temže protéká londýnským podzemím. Temže je přílivová řeka a kvůli tomu Londýn byl a stále je ohrožen záplavami. Jako ochrana před možnými záplavami byly vybudovány na Temži bariéry. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.

Procházka Londýnem...