Londýn - pamětihodnosti

Londýn

Buckinghamský palác je oficiálním londýnským sídlem britského panovníka, je londýnskou rezidencí královny Alžběty II., místem konání akcí státního významu, akcí pořádaných dvorem, místem oficiálních uvítání hlav států a je zároveň velkou turistickou atrakcí. Vznikl v roce 1703 jako měšťanské sídlo vévody z Buckinghamu. V letech 1824 - 1830 pověřil Jiří IV. Johna Nashe rozšířením domu na robustní palác, který byl poprvé obydlen až královnou Viktorií roku 1837. V paláci je zaměstnáno zhruba 300 lidí, říká se, že dva zaměstnanci na plný úvazek mají na starost údržbu hodin, kterých je zde okolo 300. Dva měsíce z roku se otevírají brány Buckinhamského paláce a je možné si prohlédnout 18 místností z celkových 660. Podle ročního období, buď každý den nebo obden se koná výměna stráží. Palácová stráž stojí ve strážních budkách před palácem a je oblečená do červených sak a vysokých čepic z medvědí kožešiny. Londýn si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Londýn

Westminsterské opatství (Westminster Abbey) - oficiální označení je Kolegiátní chrám svatého Petra ve Westminsteru, je to chrám postavený převážně v gotickém slohu. Je tradičním místem korunovace a místem posledního odpočinku anglických panovníků. Zajímavostí je, že opatství není ve vlastnictví církve, ale je vlastnictvím královským. Korunovace je obřad starý více než 1 000 let a od roku 1066, kdy zde byl korunován Vilém Dobyvatel, se všechny další korunovace, mimo dvou, uskutečnily tady. Opatství bylo založeno v 8. století, přestavěno bylo Eduardem Vyznavačem v 11. století a poté ještě jednou Jindřichem III. v polovině 13. století. Chrám je dlouhý 120 metrů, široký 52 metrů a 35 metrů vysoký.

Londýn

Westminsterský palác (Palace of Westminster) označovaný také Houses of Parliament je sídlem Parlamentu Velké Británie - Sněmovny lordů a Dolní sněmovny. Palác se nachází na severním nábřeží řeky Temže v Londýnském obvodu Westminster v sousedství dalších vládních budov na Whitehallu. Nejstarší dochovanou částí paláce je Westminster Hall, pocházející z roku 1097. Palác až do 16. století sloužil jako sídlo panovníka. Většina současné stavby pochází z 19. století, kdy byl palác po požáru, který ho téměř celý zničil, rekonstruován. Ke komplexu náleží i jeden ze symbolů Londýna, 100 metrů vysoká věž Big Ben, hovorové označení používané pro hodinovou věž Westminsterského paláce v Londýně a neformální pojmenování Velkého westminsterského zvonu, největšího v této věži.

Londýn

Whitehall je široká třída spojující Trafalgar Square s Parliament Square. Postupně od 16. století sem byla přestěhována téměř všechna klíčová ministerstva a úřady. Sochy roztroušené podél Whitehall připomínají časy, kdy byla tato třída centrem obrovského impéria. Nyní, kdy má své vlastní zákonodárné shromáždění jak Skotsko, tak i Wales a Severní Irsko, se význam Whitehall značně snížil. V 16. a 17. století byl Whitehall také synonymem pro královskou moc, neboť zde bylo trvalé sídlo anglických králů a královen. Původní Whitehall Palace byl londýnským sídlem arcibiskupa z Yorku, jež bylo zkonfiskováno a značně rozšířeno Jindřichem VIII. poté, co si byl nucen hledat náhradní ubytování po požáru ve Westminsteru. Právě zde Jindřich VIII. v roce 1533 slavil svou svatbu s Annou Boleynovou a tady o 14 let později zemřel. V roce 1698 velkou část paláce zničil požár a královská rezidence se přesunula na St. James's a nakonec do Buckinghamského paláce. Na jedné straně Whitehallu se nacházejí sídla premiéra, ministra financí a úřadu vlády. Druhou stranu ulice vyplňují budovy ministerstva zahraničí, vybudované v 19. století. Downing street č. 10 je oficiálním sídlem ministerského předsedy. Horse Guards Parade je velké přehlídkové prostranství na Whitehallu. Původně to bylo kolbiště Whitehallského paláce, kde se v době Jindřicha VIII. konaly rytířské turnaje. Bylo také místem každoročních oslav narozenin Alžběty I. Tato oblast byla používána pro přehlídky a jiné reprezentativní události od 17. století. Každý rok se zde odehrává velkolepá přehlídka na oslavu královniných narozenin - Trooping the Colour.

Londýn

Trafalgar Square (Trafalgarské náměstí) je náměstí v centru Londýna, připomíná bitvu u Trafalgaru v roce 1805, vítězství britského námořnictva pod vedením admirála Nelsona v napoleonských válkách. Současný vzhled náměstí pochází z období okolo roku 1845. V centru náměstí stojí 56 metrů vysoký žulový Nelsonův sloup s 5,5 metru vysokou Nelsonovou sochou, obklopen fontánami a čtyřmi obrovskými bronzovými sochami lvů. Na severní straně se nachází Národní galerie, obsahuje obrazy západoevropských malířů z období let 1250 až 1900 z národní umělecké sbírky Velké Británie. Sbírka obrazů je vlastnictvím britského státu. V severovýchodním rohu náměstí je kostel St Martin's-in-the-Fields, který má jako jediný londýnský kostel královskou lóži.

Londýn

Piccadilly Circus je známý dopravní uzel a náměstí v Londýnském obvodu Westminster. Bylo vybudováno v roce 1819 pro spojení Regent Street s obchodní ulicí Piccadilly. Sousedství s hlavními nákupními a zábavními oblastmi, centrální pozice v srdci West Endu a status hlavní dopravní křižovatky činí z Piccadilly Circus místo schůzek a turisticky přitažlivou atrakci. Je známé pro velké neónové reklamy upevněné na rozích budov na jeho severní straně.

Londýn

Území Hyde Parku patřilo d časů Normanů mnichům z Westminster Abbey, roku 1536 je zabral Jindřich VIII., obehnal zdí a dal zřídit lovecký park. Park poprvé otevřel pro veřejnost Jakub I. Za vlády Karla I. se park stal módním společenským centrem. V roce 1637 věnoval Karel I. park o rozloze 144 hektarů veřejnosti. V Hyde Parku se konaly popravy (do roku 1783), souboje, docházelo zde k loupežným přepadením a v roce 1851 tu proběhla také Great Exhibition. Hyde Park je dodnes oblíbeným místem schůzek či shromaždištěm politických demonstrací. Speaker's Corner je poměrně nový prvek v parku, asi v roce 1872 si vláda uvědomila nutnost místa, kde lidé mohou svobodně vyjádřit své názory, kdysi zábavná a výlučně anglická nedělní tradice, kde jste mohli potkat nejrůznější řečníky i ty, kdo jim z publika oponovali.

Londýn

Londýnské oko (British Airways London Eye, někdy také označováno Millennium Wheel, tedy Kolo tisíciletí) je svými 135 metry výšky a 80 metry v průměru největším vyhlídkovým kolem na světě. Současně se stalo i čtvrtou nejvyšší stavbou ve městě. Nedaleký Big Ben, stojící na druhém břehu Temže, se rázem proměnil v trpaslíka. Ocelový kolos váží celkem 1 600 tun a jeho součásti byly dodány z několika zemí včetně České republiky. Zásluhu na tom má plzeňská Škoda, která vyrobila srdce celého kola - středovou osu pro upnutí lan a kotvicí páku. Ke konstrukci je připevněno 32 skleněných klimatizovaných kabin, z nichž každá pojme 25 lidí. Kolo je neustále v pohybu, točí se rychlostí pouhých 30 cm za vteřinu, tedy pomaleji než se pohybují např. eskalátory.

Londýn

Covent Garden je okrsek v centrálním Londýně ve východní části Westminsteru. Je znám jako obchodní a zábavní centrum a nachází se v něm řada muzeí a Královská opera.

Londýn

Katedrála svatého Pavla je největší kostel Londýna, katedrála londýnského biskupství, mistrovské dílo Christophera Wrena v renesančním slohu s dominantní kopulí, vše je postavené z portlandského mramoru. První křesťanský chrám byl na tomto místě postaven v 7. století Ethelbertem, saským králem z Kentu, vyhořel roku 1087, normanský kostel vyhořel v roce 1136 a byl neprodleně nahrazen novým. Roku 1666 kostel zcela vyhořel. Christopher Wren navrhl půdorys řeckého kříže, stavba začala roku 1675, první bohoslužba byla v roce 1697 a stavba byla dokončena v roce 1710. Délka stavby je 138 metrů, výška věže je 70 metrů, průměr kopule 40 metrů. Mimo jiné jsou zde pohřbeni admirál Horatio Nelson a vévoda z Wellingtonu.

Londýn

Tower Bridge je zvedací most v Londýně nad řekou Temží. Stavba mostu začala roku 1886 a trvala 8 let. Na podporu stability mostu byly na říční dno položeny dva masivní pilíře, každý obsahoval více než 70 000 tun betonu. Kostra věží a mostu samotného byla vybudována z více než 11 000 tun oceli a jako obložení mostu na ochranu ocelové kostry i pro vylepšení vzhledu byla použita cornwallská žula a portlandský vápenec. Most byl otevřen roku 1894. Slavnostní ceremonie byla zahájena princem z Walesu, budoucím králem Edwardem VII. a jeho ženou, Alexandrou Dánskou.

Londýn

Tower (Tower of London) je palác a pevnost Jejího Veličenstva, ačkoli posledním králem, který ho používal jako palác byl král Jakub I. (1566 - 1625). V roce 1078 nařídil Vilém I. Dobyvatel postavit White Tower, aby ochránil Normany před obyvateli City a proti komukoli jinému. Bílá tvrz (White Tower), čtvercová budova s vížkou na každém rohu, stojí uprostřed komplexu budov na severním břehu u řeky Temže, sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, mincovna, palác, místo poprav, observatoř, útočiště a vězení především pro vězně z vyšších vrstev. Londýn Alžběta I. zde byla vězněna v době vlády její sestry Marie, naposledy byl Tower použit jako vězení v době 2. světové války pro Rudolfa Hesse. Dnes je celý areál přístupný veřejnosti - jsou zde vystaveny korunovační klenoty, je zde několik historických výstav, po areálu se pohybují beefeateři - strážci v tudorovském kostýmu a v Toweru nesmí chybět krkavci. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.