Zámek Windsor

Anglie - Windsor

Po porážce anglosaského krále Haralda II. v bitvě u Hastingsu se rozhodl vítězný normanský vévoda Vilém I. Dobyvatel zabezpečit nová území řetězcem tvrzí kolem Londýna. Tak vznikla v 11. století na vyvýšenině poblíž lovišť vládců u obce Windlesory dřevěná tvrz k ochraně přístupu do Londýna od západu. Hrad se stal královským sídlem a v dalších staletích se mnozí panovníci podíleli různou měrou na jeho úpravách i rozšiřování. Kolem starého normanského jádra vznikal areál, skládající se ze tří částí - dolní, střední a horní. Windsor si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Windsor

Na spodním nádvoří zámku Windsor - Lower Ward – je hlavní vstupní brána krále Jindřicha VIII. z roku 1511 a tři velké věže. Na nádvoří zámku Windsor stojí Podkovovitý klášter - řada domů a domků z 15. století, v minulosti obývaných nižším duchovenstvem. Kaple sv. Jiří se začala stavět v roce 1477 za Eduarda III. a dokončil ji Jindřich VIII. Je to jeden z nejvýznamnějších příkladů anglického pozdně středověkého stavebního slohu, známého pod označením perpendikulární gotika (15. - 16. století.), kladoucího důraz na prosvětlenost prostoru obrovskými okny, dekorativní členění stěn vertikálními motivy, pevnost zatížených pilířů a použití tzv. vějířové klenby. V chrámu jsou pohřbeni Jindřich VI., VII. a Jindřich VIII., jedna z jeho šesti žen - Jana Seymourová, Karel I., Eduard IV. a Jiří VI. (zemřel 1952), a rodinní příslušníci. Avšak ani terén, ani obranné objekty a posádka nezajistily nedobytnost hradu Windsor. Za občanských válek před polovinou 17. století byl Windsor obsazen parlamentními vojsky, děkan a kanovníci byli vypuzeni a v hradu byl po krátký čas před popravou vězněn Karel I. z rodu Stuartovců.

Windsor

Střední nádvoří zámku Windsor - Middle Ward - spojuje dolní část se střední částí Normanská brána, v níž je strážnice ze 14. století. Dnes je zde sídlo guvernéra zámku Windsor. Round Tower, kruhová věž z doby Jindřicha II., dostala dnešní podobu až v roce 1850. Nad objektem, jehož výška nad Temží je 66 metrů, vlaje v době panovníkova pobytu na zámku Windsor královská standarta, za jeho nepřítomnosti britská vlajka.

Windsor

Horní nádvoří zámku Windsor - Upper Ward – obsahuje State Apartments, řadu místností pro oficiální příležitosti královské rodiny, obsahující mnoho uměleckých děl (Rubens, Van Dyck, Dürer, Holbein), nábytku a dalších předmětů. Private Apartments zámku Windsor jsou soukromé prostory královské rodiny, do kterých vstup není dovolen. Královská rodina pobývá na zámku Windsor zpravidla delší čas v dubnu, později jen pár dní, tj. o víkendech. V červnu se koná týdenní rodinný sraz, při příležitosti dostihů v nedalekém Ascotu. Královská rodina tráví na zámku Windsor také vánoce.

Po požáru v roce 1992 byla většina poničených prostor zámku Windsor opravena. Po dobu obnovy, která byla naplánována na 5 let, mohli návštěvníci nahlížet do poškozených prostorů zámku Windsor zasklenými dveřmi. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.