Anglie

Londýn

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Zabírá jižní dvě třetiny ostrova Velká Británie. Anglie s Walesem zaujímá 130 395 kilometrů čtverečních a žije zde 50 miliónů obyvatel. Na severu hraničí se Skotskem, na západě s Walesem, jinak ji obklopuje moře. Je blíž kontinentální Evropě než kterákoliv jiná část Velké Británie. Od Francie ji odděluje jen 38 kilometrů široká mořská úžina. Anglii si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Anglie

Britské ostrovy jsou z geologického hlediska součástí evropské pevniny, od které je odděluje šelfové moře, hluboké 50 až 100 metrů. V Anglii převažují pahorkatiny, sever je hornatější s řetězem nízkých hor, který rozděluje severní a střední Anglii na východní a západní část. Východně od těchto hor se rozkládá plochá, nížinatá a bažinatá krajina, která byla z velké části vysušena pro zemědělské využití. Hornatá část netvoří souvislou plochu, ale je v ní mnoho údolí a rovin. Severní Anglii protíná hřeben Pennin s nejvyšším vrcholem Cross Fell (893 m n. m.). Délka hřebene je 230 kilometrů. Západní svahy jsou strmé a východní se svažují jen mírně. Dále je zde Kumbrijské pohoří, na jehož západě se nachází jezerní oblast Lake District. Velmi hornatý je Wales, kterým prostupují Kambrické vrchy, které dosahují nadmořské výšky 700 až 800 metrů, přecházejí na severu do Snowdonu, s nejvyšším vrcholem stejného jména (Snowdon 1 085 m n. m.). Jižní část Anglie je nížinatá, ale je rozčleněná nízkými pásmy pahorkatin tvořených pískovcem, vápencem a křídou. Nejznámější pahorkatiny jsou Cotswoldská a Chilternská. Pěkné a často navštěvované je pohoří Dartmoor, nachází se na západním výběžku Anglie. Nejdelší anglickou řekou je Severn, Temže je druhá, a Trent třetí. Jsou to zároveň tři nejdelší řeky ve Spojeném království.

Celé Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v mírném podnebném pásu. Podnebí je oceánské s poměrně malými teplotními rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Projevuje se působení Golfského proudu, a proto teplota vody v moři a při západním pobřeží Skotska neklesá ani v zimě pod 4°C. Průměrná roční teplota v západních oblastech se pohybuje okolo +10°C. V létě může teplota příležitostně vystoupit na +27°C až +30°C a v zimě může poklesnout na -7°C až -12°C. Průměrné roční srážky jsou 1 016 mm. Nejdeštivějším místem země i celé Evropy je Lake District s průměrem srážek 6 500 mm.

Těží se hlavně ropa a zemní plyn, jejich ložiska se nacházejí v Severním moři. Dále uhlí, železná ruda a neželezné kovy: hliník, měď, olovo a zinek. Výrobu elektřiny zajišťují hlavně jaderné a vodní elektrárny. Průmyslovou oblastí jsou města Birmingham, Sheffield, Manchester, Leeds, na pobřeží přístav Newcastle, Liverpool a Cardiff. Vyrábějí se auta Rols Royce, s Francií letadla a textilní stroje. Energie je dodávána z 20 % z vodních elektráren a z 80 % z tepelných.

Anglie

Tři pětiny zemědělských závodů se věnují produkci mléka a chovu hovězího dobytka, jedna šestina je specializována na pěstování obilí a dalších plodin. Zbytek se zabývá chovem prasat, drůbeže a pěstováním ovoce a zeleniny. Hlavní pěstitelskou oblastí je jihovýchod Anglie: Kent, Lincolnshire, Humberside.

Anglie je pojmenována podle Anglů, jednoho z řady germánských kmenů, původem pravděpodobně ze severního Německa, který se v Anglii usadil v 5. a 6. století. Od roku 1603 bylo Anglické království v personální unii se Skotským královstvím. Od roku 1707 byla Anglie součástí Spojeného království Velké Británie. Metropolí Anglie a jejím největším městem je Londýn, jenž je současně metropolí Spojeného království. Velká Británie je parlamentní monarchie s demokratickou formou vlády. Současnou hlavou státu je od roku 1953 královna Alžběta II. Parlament je nejvyšší zákonodárný orgán Spojeného království. Má dvě komory: Sněmovnu lordů a Dolní sněmovnu. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.