Anglie - přírodní zajímavosti

Lake District - Severní jezerní oblast – je národní park, který byl vyhlášen v roce 1951. Má rozlohu 2 330 kilometrů čtverečních. Představuje největší přírodní rezervaci v Anglii. Je tady 15 velkých jezer, 10 vodopádů a stovka kopců s nadmořskou výškou přesahující 600 metrů, včetně nejvyšší hory celé Anglie Scafell Pike (979 m n. m.). Pro své značné převýšení zdejší kopce vypadají velice impozantně. Severní jezerní oblast v Cumbrii vděčí za svou dnešní tvář sopkám, ledovcům a ovcím. Farmáři vybudovali síť kamenných zídek, které oddělují jednotlivé farmy a pastviny od divoké nekultivované přírody, a vtiskli tak krajině kolem severoanglických jezer její dnešní typický ráz. Je to půvabná zalesněná krajina s hojnými jezery protáhlého tvaru. Střed oblasti byl podle zlomu z doby alpínského vrásnění vyzdvižen a tvoří osu, od níž se jezera rozbíhají jako paprsky kola. Horopisně souvisí s ostrovem Man, s nímž byl dříve spojen řetězem hor. Krajinu formovala sopečná činnost, kaledonské vrásnění a záplavy, po nichž zde zůstaly vápencové usazeniny; konečnou podobu jí vtiskly ledovce. Široká údolí se rozbíhají od centrální vrchoviny do všech stran. Velké srážky přispívají k bohatosti a k barevnosti vegetace. Pobřeží je známé množstvím ptactva a krásnými zahradami. To vše činí krajinu velmi vhodnou pro turistiku. Jezero Windermere patří k největším glaciálním jezerům v Anglii. Přes 16 kilometrů dlouhé, půldruhého kilometru široké a 60 metrů hluboké jezero Windermere tvoří největší přírodní zásobárnu pitné vody v Anglii. Tato hojně vyhledávaná vodní plocha zásobuje velkoměstskou aglomeraci Manchesteru a okolí. Windermere patří k nejvyhledávanějším lovištím sportovních rybářů, nejvíce se loví pstruzi, štiky, okouni a siveni. Na jezeře se také pravidelně pořádají závody v dálkovém plavání. Zdejší přírodní rezervace představuje příklad důsledné péče o životní prostředí a dokazuje možnost vzájemného souladu lidské činnosti s ochranou unikátní přírody. Návštěva Severní jezerní oblasti je proto velmi poučná. Přírodní krásy Anglie si budete moci vychutnat, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Anglie - Snowdon

Národní park Snowdonia s nejvyšší horou Walesu Mt. Snowdon 1 085 m n. m. byl založen v roce 1951 na ploše 2 132 kilometrů čtverečních v severozápadní části Walesu. Nechrání neporušenou divokou přírodu, ale historicky osídlenou oblast. Na jeho území trvale žije asi 26 000 lidí v mnoha vesničkách i na osamělých ovčích farmách. Přibližně 20 % rozlohy má přísnější režim pro ochranu divoce žijících rostlin a zvířat. Snowdonia je součástí Kambrických hor, nazvaných podle starého keltského jména pro Anglii a Wales - Cambria. Geologická historie sahá do prvohor, asi 400 milionů let zpátky, hory tedy patří k těm nejstarším na Zemi. Na mnoha vrcholech pozná i laik vulkanický původ, skalnaté svahy vytvořila ztuhlá láva a popel. Divoký a hrubý ráz pohoří dotvořilo působení ledovce zhruba před 10 tisíci lety. Zůstaly po něm typické kamenné kary a suťoviska, ostré hřebeny, ledovcová údolí i horská jezera. Srdce pohoří, okolí Mt. Snowdon, působí drsně a nehostinně, tmavé skály jsou téměř bez stromů a keřů, na chudých loukách se tu a tam pasou ovce. Horské říčky jsou prudké a ledové, s mnoha kaskádami. Za deštivého a podmračeného počasí hory působí nevlídně a pochmurně, ale sluneční paprsky krajinu rozsvítí do příjemně romantické nálady. Klimatické změny tu nastávají stejně rychle jako v Alpách, často bývají velmi drsné a nečekané. V nejvyšších polohách se občas rozpoutá sněhová bouře i v létě, mlha a déšť jsou díky Atlantskému oceánu velmi časté. Někdy také přicházejí nečekaně silné poryvy větru od pobřeží, proletí horskými dolinami a turistu zaskočí nečekanou prudkostí. Uvnitř parku je vyhlášeno 17 národních přírodních rezervací a 56 míst zvláštního vědeckého významu řazených do evropské soustavy Natura 2000. Žijí tam např. vydry, vzácné druhy dravých ptáků, na území parku hnízdí kavče červenozobé. Raritou je zvláštní poddruh síha severního (Coregonus lavaretus), považovaný někdy dokonce za samostatný druh Coregonus pennantii, který žije v největším jezeře Llyn Tegid od skončení doby ledové, tedy již 10 000 let. Jen na několika místech roste vzácná cibulnatá lilijka pozdní neboli „Snowdon Lily“ (Lloydia serotina). Snowdonia je jediným místem v Británii, kde se tato rostlina vyskytuje. Naopak hojné jsou masožravé rosnatky v mokřadech kolem potoků a jezer. V pozdním létě park oživují také rozkvetlé fialové trsy vřesu, které nádherně vynikají na kamenitých horských loukách. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.