Oxford

Anglie - Oxford

Christ Church College byla založena v roce 1525 kardinálem Wolseyem pro vzdělávání kardinálů. V jeho době se kolej nazývala Kardinálskou, v roce 1532 ji však král Jindřich VIII. přejmenoval podle sebe. Za posledních 200 let dala tato kolej zemi 16 ministerských předsedů. Oxford si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Oxford

Katedrála je jednou z nejstarších budov v Oxfordu a jednou z nejmenších anglikánských katedrál v Anglii. Je také jediným kostelem na světě, který je katedrálou a zároveň kolejním kostelem. Kostel byl postaven ve 12. století. Christopher Wren navrhl Tom Tower. Je zde umístěn zvon těžký 7 tun, zvaný Velký Tom (1684). Zvon zvoní denně ve 21 h 05 minut 101 údery. Tato tradice vychází z toho, že zvon v minulosti svolával všech 101 studentů do koleje; po ukončení zvonění se brány všech učilišť zavíraly. Od roku 1963 však už příkaz neplatí. Ten podivný čas zvonění vychází ze skutečnosti, že soumrak v Oxfordu přichází o 5 minut později než v Greenwichi. Hall s jemnou paprskovitou klenbou je nejhezčí hala v Oxfordu. Zde mladí i staří členové koleje obědvají. Profesoři jedí u hlavního stolu a modlitba před jídlem se předříkává vždy v latině. Kolem zdí jsou portréty některých slavných mužů koleje, kteří dosáhli slávy, např. Jindřicha VIII., také Charlese Dodgsona, lépe známého jako Lewis Carrol, který napsal Alenku v říši divů.

Merton College je z historického hlediska nejdůležitější kolejí ve městě. Byla založena v roce 1264 a stala se modelem pro koleje v Oxfordu a Cambridgi, neboť byla první kolejí, v níž se pod jednou střechou ocitli jak studenti, tak vyučující. Kolej tvoří velký komplex budov z 13. a 14. století.

Queen‘s College z roku 1340 byla založena na počest královny Filipy. Kolej představuje jeden z největších skvostů v Oxfordu - je to jediná kolej, která má jednotný architektonický styl.

New College je jedna z nejokázalejších kolejí byla zřízena roku 1379 pro duchovní. Zdejší Hall je největší v Oxfordu. Pozornost si zaslouží i kolejní dvůr s věží.


Oxford

Starou a novou budovu Hertford College na Catte Street spojuje kopie obloukového Mostu vzdechů v Benátkách z roku 1914.Oxford

St. Mary the Virgin Church je univerzitní kostel Panny Marie Vítězné z 15. století, postavený v perpendikulárním slohu. Oficiální univerzitní kostel je údajně nejnavštěvovanějším farním kostelem v Anglii.

Oxford

Divinity School je příkladem středověké školní budovy (1488), vyniká jedinečnou klenbou se 455 zdobenými svorníky zachycujícími biblické výjevy a bájná i skutečná zvířata.

Oxford

Ashmolean Museum s velkými sbírkami starořeckého, římského, egyptského a středověkého umění. Jedno z nejlepších britských muzeí mimo Londýn a první účelově vystavěné muzeum v Anglii bylo otevřeno v roce 1683. Jeho jádro tvoří kolekce „kuriozit“, již sestavili otec a syn Tradescantovi, kteří patřili k prvním sběratelům rostlin a sběratelům vůbec. Na výpravách do Orientu a na americký kontinent hromadili vycpaná zvířata a kmenové artefakty. Nic podobného do té doby Anglie nespatřila. Po jejich smrti přešla sbírka do rukou starožitníka Eliáše Ashmolea, který ji věnoval univerzitě a nechal pro exponáty postavit budovu v Broad Street, Old Ashmolean, stávající sídlo Muzea historie vědy. Původní sbírku kuriozit nicméně zastiňují další exponáty, především malby a kresby - Raffaelovy Hlavy dvou apoštolů (1519), Rembrandtova Spící Saskie (1635), Michelangelovo Ukřižování (1577), Picassovy Modré střechy (1901). V Ashmoleon muzeu se také nachází rozsáhlá Egyptská sbírka. Kromě dobře zachovaných mumií a sarkofágů vystavuje pozoruhodné fresky, vzácné textilie z římské a byzantské doby a několik pěkných reliéfů. Je zde také největší sbírka starého krétského umění mimo Řecko. Ve Fortnum Gallery najdete to nejlepší z italského umění a hned za ním následuje skvělá sbírka francouzských obrazů včetně Van Gogha. Najdete tu i Picassa, ale i britské obrazy 19. století. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.