York

Anglie - York

Unikátní jsou hradby Yorku s několika dochovanými branami budované od počátku 13. století. Monk Bar je největší městská brána postavená v dekorativním stylu. Velká část městských hradeb je přístupná a procházka po nich nabízí řadu neobvyklých pohledů na centrum města. Vedle minstru byl vztyčen římský sloup, původně tvořil součást velké haly velitelství 6. římské legie. Sloup byl nalezen v roce 1969 v době opravy jižního transeptu minstru. York si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

York

Minster je největší gotická katedrála v Anglii. Minstr stojí na místě, kde již král Edwin postavil první dřevěný kostel. Současný kostel byl založen po roce 1200 a práce byly ukončeny v roce 1472. Příčná loď je v anglickém raném gotickém slohu ze 13. století, hlavní loď a kapitulní síň v dekorativním stylu ze 14. století a chór pak v perpendikulárním stylu (1380 - 1405). Na katedrále zaujme hlavně západní průčelí s portálem lemovaným dvěma věžemi, vysokými 65 metrů. Nádherné je velké okno se sklomalbami z roku 1323. Zajímavé okno je i na východním průčelí (26 metrů vysoké a 10 metrů široké), považované za největší okno v Evropě. Jeho vitráže pocházejí z let 1405 - 1408. Kromě východního okna je v minstru pozoruhodné okno z roku 1260 nazvané Pět sester. Je to nejstarší kompletní okno v minstru, obraz ve spodní části středního okna je starší a zřejmě pochází z normanské katedrály. K severní příčné lodi přiléhá osmiboký kapitulní dům, považovaný za nejpěknější stavbu svého druhu v Anglii.

York

Celá řada zajímavostí je ve městě. Jižně od katedrály je kostel archanděla Michaela, s velmi zajímavými sklomalbami ze 13. - 16. století. Vitrážemi se honosí i kostel Nejsvětější Trojice, který je součástí někdejšího benediktinského kláštera. Z dalších kostelů jmenujme St. Denys Church s pěkným portálem a sklomalbami z 12. - 13. století, kostel sv. Martina a sv. Jiřího s pěknými okny z 15. století.

York

Středověkou stavbou je i Merchant Adventurers´ Hall, postavený v letech 1357 - 1368. Tento kupecký dům si nechal postavit obchodník s vlnou. Probíhaly tu transakce obchodníků, tak jako probíhají dodnes. Je to pravděpodobně nejzachovalejší stavba tohoto typu v Evropě.

York

Poblíž se díky Jorvik Viking Center dostanete zpět do vikingské vesnice, která byla znovu vytvořena do každičkého detailu, včetně zvuků a vůní. Jorvik je vikingské jméno Yorku.

York

Naproti Castle Museum je Clifford's Tower, zbytek yorského hradu, které stojí v místech největšího antižidovského povstání v anglické historii. Obléháni svými spoluobčany zde Yorští Židé spáchali v roce 1190 masovou sebevraždu. Nynější hrad byl postaven ve 13. století Jindřichem III. Současné jméno je od Rogera de Clifford, lancasterského vůdce, který byl odsouzen v roce 1322 a jeho tělo bylo shozeno z věže. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.